บริษัท พระรามเก้า เน็ตเวิร์ค จำกัด
202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 7 ห้อง 708
ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10320
โทร : 0 2694 2001 ถึง 5
แฟกซ์ : 0 2694 2004
อีเมล์ : praram9network@hotmail.com
เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดเวลา 10.00น. – 19.00น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เปิดเวลา 11.00น. – 19.00น.
บริษัท พระรามเก้า เน็ตเวิร์ค จำกัด (สาขาระยอง)
8/3 อาคารกุลศิริ
ถ.ราชชุมพล ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง
รหัสไปรษณีย์ 21000
โทร : 087 - 453 2736, 082 - 475 5362
แฟกซ์ : 038 - 996 996
อีเมล์ : praram9network@hotmail.com
เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เปิดเวลา 10.00น. – 19.00น.
หยุดทุกวันพุธ
บริษัท พระรามเก้า เน็ตเวิร์ค จำกัด (สาขาทุ่งสง)
79/5 ม.เศรษฐศิริ
ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80110
โทร : 095 - 504 3925, 089 - 970 1263
แฟกซ์ : 075 - 420 133
อีเมล์ : praram9network@hotmail.com
เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เปิดเวลา 09.00น. – 18.00น.
หยุดทุกวันพุธ